decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Welkom by die webwerf van die VGK Gemeente Pretoria.  Vanaf 1965 is die gemeente gevestig te Eersterust in Pretoria. Die gemeente is gestig in 1897 en vier in 2017 haar 120 bestaansjaar.

Die geloofsgemeenskap het eers bestaan in die ou Marabastad en is later hervestig a.g.v. Groepsgebiedewet in Eersterust.

Ons as gemeente wil God al die eer gee vir die merkwaardige deurbrake wat ons al beleef het, en nog gaan beleef.

Indien jy graag meer inligting oor die gemeente wil hê of belangstel om lidmaat van die gemeente te word kan jy die kerkkantoor kontak of na afloop van ‘n erediens met een van die leraars gaan gesels.

Nuwe lidmaat/intrekker vorms moet ingevul word en kan dan terug gestuur word dmv
e-pos, faks of by die kerkkantoor ingehandig word.

Sien ons Facebook blad vir meer inligting:

https://www.facebook.com/vgkpretoria/

loading
×