decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

HOE SKAKEL EK IN

Hier by VGK Pretoria gemeente moedig ons aktiewe deelname aan op ALLE vlakke.  Geen bydrae, inset of voorstel is ooit onnodig of onbenullig nie.

Word vandag nog aktief deel van die gemeente en aanbid saam met ons as een groot familie die Here.

Hieronder is die kontakbesonderhede van almal betrokke by kommissies/ aktiwiteite/ kerkraad en vele meer.

Leraar: Ds. Peter J Adams – 0128066699 / 012 8066682 / 060741572411 / dspeter@vgkpretoria.co.za

Ondersteuningsbeampte/Kerkkantoor: Mev S Damons – 0128066699 / Faks: 086 546 2780 / admin@vgkpretoria.co.za

Finansies beampte: Me W Fortuin – 0128066699 / finance@vgkpretoria.co.za

Scriba: Mnr A Arendse – 0824673439 / andrew.arendse56@gmail.com

Hulp-scriba: Mnr R de Wee – 0799975019 / raymonddewee@gmail.com

Kassier: Me J Martin – 0798258260 / MartinJ@proteacoin.co.za

Hulp-kassier: Mev V Horing 0836558536 / vhoring@sars.gov.za

Koster: Mnr S Brown – 0726782919

 

Kerkkoor: A Titus  0829616651

Brigade: V Horing 0836558536  & R de Wee 0799975019

Vrouebediening: R Leyds 0766229532

Mannebediening: N Leyds 0828549957

CYM: E Pietersen 0829671665

Sondagskool: E Dick 0710429583

Gebedsgroep: C Bostander 0799023551

Praise & Worship: D du Plessis 0833278446

 

Eiendom/Instandhouding: R de Wee 0799975019

Erediens: S Garson 0733995147

Gemeentelike Bediening: S Hugo 0725088147

Missioner: E Mandalain 0825319923

Finansies & Fondsinsameling: W Damons 0828078335

Administrasie: A Arendse 0824673439

loading
×